Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, London Institute of Banking & Finance (LIBF) και Cyprus Institute of Financial Services (CIFS)

English Version

Μνημόνιο συνεργασίας συνομολογήθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου, του London Institute of Banking & Finance (LIBF) και του Cyprus Institute of Financial Services (CIFS) για την παροχή σειράς απαλλαγών από τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων (units) που περιλαμβάνονται στα επίπεδα 1-5 (Levels 1-5) για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος Advance Diploma in Banking & Finance (AdvDipB&F).

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, έγινε στο πλαίσιο τελετής την περασμένη Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου στην παρουσία ακαδημαϊκών και φοιτητών καθώς και του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, βάσει της συμφωνίας, υφιστάμενοι και απόφοιτοι του τμήματος ΛΟΧ θα μπορούν, σε ένα εξάμηνο, αφού συμπληρώσουν επιτυχώς το επίπεδο «6» στη διαχείριση στρατηγικής και καινοτομίας στον τραπεζικό τομέα (Level «6» – Strategic Management and Innovation in Banking), να αποκτήσουν το επαγγελματικό δίπλωμα Advance Diploma in Banking & Finance το οποίο θα τους παρέχει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα στην επαγγελματική τους καριέρα στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιες συμφωνίες αντανακλούν την ποιότητα της εκπαίδευσης στο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου και υπογράμμισε την σημαντικότητα τέτοιων πρωτοβουλιών που διασυνδέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Ο Καθηγητής του τμήματος ΛΟΧ Σταύρος Ζένιος, δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει συνεχώς την παροχή επιλογών στους φοιτητές του για διεύρυνση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους προσόντων δίνοντας τους έτσι ισχυρά εχέγγυα για μια πετυχημένη καριέρα στον εργασιακό χώρο.

Ο  Γιώργος Άππιος, Πρόεδρος του Cyprus Institute of Financial Services ανέφερε ότι με τη συμφωνία αυτή παρέχονται σημαντικά πλεονεκτήματα σε παλαιούς και νέους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά, επιπρόσθετα του πανεπιστημιακού τους πτυχίου.

Ο  Rob Thompson, επικεφαλής τραπεζικών υπηρεσιών του London Institute of Banking and Finance, σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα στον κόσμο που πιστώνεται με αυτόν τον αριθμό απαλλαγών, κάτι το οποίο, όπως σημείωσε, «αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση της εκπαιδευτικής αριστείας, τόσο του τμήματος ΛΟΧ, όσο και του Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα».

Το London Institute of Banking & Financial Services, είναι μετονομασία του Αγγλικού Chartered Institute of Bankers το οποίο δραστηριοποιείται σε 120 χώρες και από το 1879 εξυπηρετεί το χρηματοοικονομικό τομέα σε θέματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. 

Το Cyprus Institute of Financial Services αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Chartered Institute of Bankers της Αγγλίας και για πέραν των 50 χρόνων εξυπηρετεί το χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. Αντιπροσωπεύει το London Institute of Financial Services του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο και είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του European Banking and Financial Training Association (EBTN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.