Περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση (ESG)

*του Δημήτρη Εργατούδη

Πριν  λίγες μέρες τρεις μεγάλοι οργανισμοί στην Κύπρο ανακοίνωσαν ότι η στρατηγική τους περιλαμβάνει:

 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • την κοινωνική ευαισθησία , και
 • τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση

Η στρατηγική αυτή είναι γνωστή με το ακρωνύμιο ESG (Environment, Social and Governance).

Σημ.  Παρόλο που δεν έχει επισημοποιηθεί το αντίστοιχο ελληνικό ακρωνύμιο,  ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν το Π.Κ.Δ.  Για τους σκοπούς τους παρόντος άρθρου θα χρησιμοποιώ το αγγλικό (ESG).

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον, η κοινωνία και η εταιρική διακυβέρνηση απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία.  Η σημασία αυτή κορυφώθηκε μετά την πανδημία.  Με βάση τα κριτήρια του ESG αξιολογούνται η βιωσιμότητα του οργανισμού και η ευαισθησία του όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα,  καλύπτοντας θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Οι τρεις πυλώνες του ESG

 • Περιβάλλον

Αξιολογούνται οι επιπτώσεις της πολιτικής του οργανισμού στον πλανήτη, όπως η χρήση άνθρακα, η κατανάλωση ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων και οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.

 • Κοινωνία

Αξιολογούνται οι σχέσεις του οργανισμού με τους υπαλλήλους του, τους πελάτες του,  άλλους ενδιαφερομένους και την κοινότητα. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την

πολυπολιτισμικότητα και την ενσωμάτωση, τις εργασιακές πρακτικές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του και τη δέσμευσή του έναντι της κοινωνίας.

 • Εταιρική διακυβέρνηση

Αξιολογούνται η ηγεσία του οργανισμού, τα χρηστά ήθη που εφαρμόζει και πόσο υπόλογος είναι ο οργανισμός έναντι των προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας.

Τα οφέλη του ESG

 • Βελτιώνεται το καλό όνομα του οργανισμού

Το καλό όνομα του οργανισμού βελτιώνεται όταν αυτός αποδεικνύει τη δέσμευσή του όσον αφορά:

 • τη βιωσιμότητά του
 • τις ηθικές αρχές και αξίες του, και
 • την υπευθυνότητά του έναντι της κοινωνίας.

Όλα αυτά ελκύουν εν δυνάμει πελάτες, επενδυτές και συνεργάτες, οι οποίοι ενστερνίζονται τις ίδιες ιδέες με τον οργανισμό όσον αφορά το περιβάλλον και την κοινωνία.

 • Διαχείριση κινδύνων

Με την εφαρμογή  του ESG  στις δραστηριότητες του οργανισμού, εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την κοινωνία.  Η αυστηρή προσήλωση στις αρχές του ESG  καθιστά τον οργανισμό πιο προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει πιθανές νομοθετικές αλλαγές, εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα και κρίσεις που επηρεάζουν τη φήμη του οργανισμού.

 • Προσέλκυση κεφαλαίων

Οι επενδυτές που υποστηρίζουν το ESG προτιμούν να επενδύουν  σε οργανισμούς που υιοθετούν τις αρχές και αξίες του.  Γι’ αυτό και οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν ευκολότερα να αντλούν κεφάλαια.

 • Προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στη γενιά της χιλιετίας (δηλ. γεννήθηκαν μεταξύ της δεκαετίας 1980 και τις αρχές του 21ου αιώνα) και της γενιάς Ζ (δηλ. γεννήθηκαν μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας 2010), είναι πολύ ευαίσθητοι σε θέματα  που καλύπτονται από το ESG, γι’ αυτό και προτιμούν να εργάζονται (και να παραμένουν) σε οργανισμούς που πιστεύουν στις ίδιες αρχές και αξίες.  Οι υποψήφιοι/υπάλληλοι αυτοί δίδουν μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητα, την πολυπολιτισμικότητα  και στην εταιρική κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται/θα εργαστούν.

 • Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Η ενσωμάτωση του ESG στην πολιτική ενός οργανισμού, του παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού οι πελάτες που εμφορούνται από τις ιδέες του ESG προτιμούν να συνεργάζονται με οργανισμούς που παράγουν/προσφέρουν  προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται/προσφέρονται με βάση υγιείς ηθικές αρχές και αξίες.  Αποτέλεσμα: αύξηση των πωλήσεων, περισσότεροι αφοσιωμένοι πελάτες  και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

 • Καινοτομία και αποτελεσματικότητα

Ένα βασικό κριτήριο του ESG είναι η βιωσιμότητα.  Για να είναι όμως βιώσιμος ένας οργανισμός πρέπει να είναι καινοτόμος και να εφαρμόζει άριστες πρακτικές.  Οι οργανισμοί που συνεχώς αναζητούν εναλλακτικές περιβαλλοντικές  και ενεργειακές μεθόδους, συνήθως ανακαλύπτουν νέες τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα, με τα οποία μειώνουν τα κόστη τους, βελτιώνουν τα αποτελέσματά τους και επηρεάζουν λιγότερο το περιβάλλον.

 • Μακροχρόνια κερδοφορία

Οι οργανισμοί που υιοθετούν το ESG παρουσιάζουν μακροχρόνια  κερδοφορία, ισχυρότερες μετοχές και περισσότερη οικονομική σταθερότητα.  Οι επενδυτές όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν , οι οποίοι σχετίζονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, καθιστώντας έτσι το ESG  ένα από τα βασικά κριτήρια  των επενδυτών σχετικά με το πού θα επενδύσουν.

 • Ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Η υιοθέτηση του ESG  από έναν οργανισμό, του επιτρέπει να προσαρμόζεται ευκολότερα στις νέες συνθήκες αγοράς.  Εντοπίζοντας  και αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους, οι οργανισμοί ενεργούν  προληπτικά στις επερχόμενες προκλήσεις, στις νομοθετικές αλλαγές και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.  Η προσαρμοστικότητα αυτή επιτρέπει στους οργανισμούς να  διατηρούν τη δυναμικότητά τους, να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού και να χειρίζονται ευκολότερα πιθανούς κινδύνους.

 • Θετική κοινωνική επίδραση

Οι οργανισμοί που εμφορούνται από τον ESG συνεισφέρουν τα μέγιστα στα κοινωνικά δρώμενα.  Προτεραιοποιώντας  θέματα που αφορούν την κοινωνία (πολυπολιτισμικότητα,  ενσωμάτωση και κοινωνική δέσμευση), οι οργανισμοί μπορούν να επηρεάζουν θετικά τις επερχόμενες αλλαγές, με θετικό ορόσημο για την κοινωνία.  Αυτό, όχι μόνο ωφελεί τις κοινότητες  στις οποίες δραστηριοποιούνται  οι οργανισμοί, αλλά ενισχύει και τους δεσμούς του οργανισμού με τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους συνεργάτες του κ.λπ. , βελτιώνοντας έτσι τη φήμη του οργανισμού και εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες.

 • Διατήρηση προμηθευτικής αλυσίδας

Τα οφέλη του ESG επεκτείνονται και πέραν του οργανισμού που τον υιοθετεί,  καλύπτοντας και την προμηθευτική τους αλυσίδα. Συνεργαζόμενοι οι οργανισμοί με προμηθευτές που εφαρμόζουν τον ESG, εξασφαλίζουν τη διατήρηση της προμήθειάς τους με πρώτες ύλες.

Επίλογος

Η υιοθέτηση του ESG θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις (domino effect) σε όλο το φάσμα της οικονομίας, αφού η αξιολόγηση θα είναι αμφίδρομη. Π.χ.  οι πελάτες θα αξιολογούν τις τράπεζες με βάση τα κριτήρια του ESG και οι τράπεζες θα αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο τους πελάτες τους προτού τους χορηγήσουν ένα δάνειο.

*Αφυπηρετήσαντος (2006) Ανώτερου Διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας και fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.