Εκλογή νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Την 6η Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του CIFS. Με βάση την Ημερήσια Διάταξη και τις πρόνοιες του Καταστατικού, τα μέλη του Ινστιτούτου, ομόφωνα ενέκριναν το διορισμό του κου Μάριου Κληρίδη ως νέου προέδρου του CIFS για τη διετία 2024-2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.