ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ CYPRUS INSTITUTE OF FINANCIAL SERVICES (EX THE CHARTERED INSTITUTE OF BANKERS, CYPRUS) Προς τους Κατόχους του Διπλώματος ACIB του London Institute of Banking and Finance ex The Chartered Institute of Bankers UK

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι κάτοχοι του επαγγελματικού διπλώματος ACIB καθώς και του αντίστοιχου ακαδημαϊκού πτυχίου του L.I.B.F (ex The Chartered Institute of Bankers UK) ανεξάρτητα αν πληρώνουν ή όχι τη συνδρομή τους στο L.I.B.F να συμμετάσχουν στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του CIFS στις 13/11/2019 η ώρα 4.00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Eurolife.

Επισυνάπτεται η AGENDA.

Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκονται και οι προτεινόμενοι για εκλογή στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα κος. Γεώργιος Άππιος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Astrobank, κος Γεώργιος Χριστοδουλίδης Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνική Τράπεζα.

Εκ μέρους της Επιτροπής CIFS,

Ανδρέας Αθ. Χρίστου

Honorary Secretary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.