Αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες

(Winwin)

του  Δημήτρη Εργατούδη*

Αντί προλόγου

Είχα ακούσει και στο παρελθόν τον αγγλικό όρο “win-win”, τελευταία όμως  δεν περνά μέρα που να μην τον ακούσουμε στα δελτία ειδήσεων.  Έψαξα τα έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά , αλλά δεν βρήκα τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις.  Ασφαλώς «κερδίζω – κερδίζεις» (;)  δεν βγάζει νόημα.  Έτσι αποφάσισα να υιοθετήσω τη μετάφραση που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, δηλαδή «αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες».  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα χρησιμοποιώ τη συντομογραφία Α.Ε.Σ.

Ορισμός

Α.Ε.Σ. είναι οι συμφωνίες με τις οποίες όλα τα μέρη είναι ικανοποιημένα, χωρίς το ένα μέρος να κερδίζει και το άλλο να χάνει.  Δεν σημαίνει «μέση λύση» (π.χ. ο υπάλληλος ζητά αύξηση €10 και ο εργοδότης προτείνει €5 και τελικά καταλήγουν στον μέσο όρο, δηλ. €7,50).  Με την Α.Ε.Σ. τα δύο μέρη κερδίζουν όσο το δυνατό περισσότερα, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος του άλλου.

Εισαγωγή

Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πολλές φορές τον Υπουργό Ενέργειας να αναφέρεται σε win-win συμφωνία με την Chevron.  Αυτό σημαίνει ότι η επιτευχθείσα συμφωνία είναι επωφελής τόσο για την Κύπρο όσο και για την Chevron. Το είδος αυτό των συμφωνιών είναι ακριβώς το αντίθετο με τις συμφωνίες στις οποίες όσα κερδίζει το ένα μέρος τα χάνει το άλλο. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα των Α.Ε.Σ.  κτίζουν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους, ανεξάρτητα αν το θέμα είναι προσωπικό, οικονομικό, εμπορικό ή διεθνών σχέσεων. 

Πλεονεκτήματα

Από τις Α.Ε.Σ. προκύπτουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Κτίζονται μακροχρόνιες σχέσεις

Οι  Α.Ε.Σ. είναι ο θεμέλιος λίθος για το κτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων.  Όταν οι εμπλεκόμενοι αντιληφθούν ότι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους είναι σεβαστά  και λαμβάνονται υπόψη από τους άλλους, αναπτύσσεται μεταξύ τους μια αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία διαρκεί και μετά την επίλυση του υπό συζήτηση θέματος.

  • Η επίλυση προβλημάτων γίνεται πιο εύκολη

Με τις Α.Ε.Σ. τα προβλήματα λύνονται με δημιουργικό τρόπο. Αντί το ένα μέρος να πολεμά για να κερδίσει κάτι εις βάρος του άλλου, τα δύο μέρη αφιερώνουν τον χρόνο τους σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την εξεύρεση λύσης που να ικανοποιεί όλους.  Από τον συναινετικό αυτόν διάλογο συνήθως προκύπτουν καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις, σε αντίθεση με το συγκρουσιακό  μοντέλο στο οποίο το ένα μέρος προσπαθεί να νικήσει το άλλο.

  • Αυξάνονται η παρώθηση και η δέσμευση

Όταν το ένα μέρος αντιληφθεί ότι το άλλο κατανοεί τις ανάγκες του, αυξάνονται η παρώθηση και η δέσμευσή του για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.  Όταν η προσπάθεια του ενός μέρους είναι, τα κέρδη που θα προκύψουν να μην βλάπτουν το άλλο, θα υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο όλοι θα είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν χρόνο, κόπο και πόρους προκειμένου οι συνομιλίες να έχουν αίσιο τέλος.

  • Μειώνονται το άγχος και οι συγκρούσεις

Με τις Α.Ε.Σ. μειώνονται το άγχος και οι συγκρούσεις.  Τυχόν διαφωνίες αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό  τρόπο και δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε αμοιβαία αποδεκτές συμφωνίες.  Στον αντίποδα, όταν το ένα μέρος κερδίζει και το άλλο χάνει, προκαλείται αντίδραση, έχθρα και τοξικότητα.

  • Προωθείται η καινοτομία

Με τι Α.Ε.Σ. εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις και προωθείται η καινοτομία και η δημιουργικότητα.  Τα μέρη αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους, χωρίς να φοβούνται  ότι θα προκαλέσουν την αντίδραση του άλλου μέρους.  Με τον τρόπο αυτόν οι συζητήσεις καταλήγουν σε πρωτοποριακές λύσεις οι οποίες ικανοποιούν και τα δύο μέρη.

  • Βελτιώνονται η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα

Με τις Α.Ε.Σ. βελτιώνονται η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα.  Η πρώτη οδηγεί στην αλλαγή νοοτροπίας η οποία επιτρέπει την αποδοχή λύσεων που προηγουμένως  απορρίπτονταν.  Με την ανθεκτικότητα τα δύο μέρη είναι διατεθειμένα να ακούνε απόψεις των αντιπάλων, όσο απαράδεκτες κι αν είναι αυτές. 

Επίλογος

Οι Α.Ε.Σ είναι το αντίδοτο στον ατομικισμό και τον εξτρεμισμό.  Όταν τα δύο μέρη επικεντρώνονται στη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και  την αλληλοκατανόηση, όχι μόνο καταλήγουν σε συναινετικές λύσεις, αλλά κτίζουν και μακροχρόνιες σχέσεις, πολύ χρήσιμες για το μέλλον.

*Fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου|Ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών  Υπηρεσιών και του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.